کارگر شهرداری

دو کارگر شهرداری منطقه ۳ بندرعباس مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند

دو کارگر شهرداری منطقه ۳ بندرعباس مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند

2,139 بازدید
27 ژانویه 2021
00:00 / 00:00
بستن